Sunrise Reklamebureau A/S

Vores samarbejde med Bodil Pagh, VIK Rengøring startede 1. juli 2000, og vi har gennem hele perioden været yderst tilfredse.

De medarbejdere vi har været i kontakt med fra VIK Rengøring har alle været meget pligtopfyldende og mødesikre.

Bodil Pagh har også stået for hovedrengøring af vores firma med et fantastisk flot resultat.

Så vi giver hermed VIK Rengøringsselskab vores varmeste anbefaling.

Mange hilsner

Kirsten Weberg
Sunrise Reklame

Dansk Maskinpakning A/S

Kære Bodil,

Efter 9 gode år, hvor dit firma til vor fulde tilfredshed har udført rengøringsopgaver for os, skal vi herved medgive dig vor bedste anbefaling samt takke for årene det varede.

Som bekendt er firmaet overtaget af Klinger Danmark A/S i Brøndby, til hvis adresse vi nu er tilflyttet.

Vor gensidige samarbejdsaftale ophører altså alene på baggrund heraf.

Vi ønsker dig og dit firma al mulig lykke og megen fremgang i tiden fremover.

Med venlig hilsen

Bjørn Majland

Change Group ApS

Det bekræftes hermed, at vik rengøring har gjort rent for ChangeGroup på alle hverdage (og hovedrengøring efter behov) siden 2002. At vi opsiger samarbejdet med udgangen af 2010 skyldes udelukkende, at vores virksomhed flytter.

Udover at gøre godt rent, har VIK rengøring været meget fleksible og taget hensyn til – med kort varsel – hvis vi ønskede rengøringstidspunktet ændret, fx. pga. aftenmøder.

VIK rengøring har også været meget stabile. Jeg kan ikke huske, at der har været tilfælde, hvor der ikke er gjort rent som aftalt. Vi har altid haft en fast person til rengøringen. Personalet er jævnligt blevet udskiftet, men Bodil Pagh har personligt sørget for en grundig oplæring af nye folk, samt jævnligt fulgt op på kvaliteten.

ChangeGroup vil derfor meget gerne anbefale VIK rengøring til fremtidige kunder.

ChangeGroup ApS